O kancelarii

Kancelaria znajduje się w budynku banku, który jest monitorowany i chroniony całodobowo, budynek posiada parking i podjazd dla niepełnosprawnych.

Godziny otwarcia kancelarii:
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 16.30
W dni wolne od pracy do uzgodnienia.

W kancelarii istnieje możliwość uzyskania informacji w języku rosyjskim i niemieckim.

Marek Sawicki, magister prawa

Notariusz


W 1979 ukończył wyzsze magisterskie studia administracyjne na Wydziale Administrayjno - Ekonomicznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (numer dyplomu 545).
W 1992 r. ukończył wyższe magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku (numer dyplomu 3068).
Po przeprowadzeniu konkursu przez Radę Izby Notarialnej w Białymstoku, w 1993 r. został przyjęty na aplikację notarialną.
Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1999 r. został powołany na stanowisko notariusza w Olecku, gdzie prowadzi swoją kancelarię do chwili obecnej.

Jako absolwent klsy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Białymstoku, w 1986 r. ukończył studia pedagogiczne zorganizowane przez Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego w Warszawie.
Przez wiele lat pracował jako nauczyciel przedmiotów prawniczych w Policealnym Studium Ekonomii w Ełku oraz prowadzi zajęcia dla aplikantów notarialnych Izb Notarialnych w Gdańsku i Białymstoku.

Jako hobby zalicza muzykę kościelną oraz rolnictwo ekologiczne.

Czynności notarialne

Sporządzanie aktów notarialnych.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Sporządzanie poświadczeń.

Doręczanie oświadczeń.

Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Sporządzanie protestów weksli.

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 237). Do tak obliczonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %. Ponadto, zgodnie z art. 7 Ustawy prawo o notariacie notariusz Marek Sawicki jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, jak również pobiera opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty bądź telefoniczny.

Kontakt

Kancelaria Notarialna Marek Sawicki

(87) 520-75-11 kom. 517-267-640
(87) 520-45-90 Fax: (87) 520-45-99
notariusz.olecko@wp.pl
19-400 Olecko, 11 Listopada 8, woj. warmińsko-mazurskie, Polska

Inne informacje:

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.30